...Bir millet kendini bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez.
Allah bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez...
Ra’d Suresi 11. Ayet

Giriş